Köp

Försäljning sker endast till myndig person över 18 år. Genom att bekräfta köpet godkänner du Mimas köpvillkor. När du bekräftat ditt köp skickas en bekräftelse på din order till den e-postadress som du angivit i kassan. Detta e-mail utgör information om innehållet i beställningen.

Betalning
Informationssidan/FAQ/Köpvillkor

Köpvillkor

1. Företagsinformation www.mimas.nu tillhandahålls av Mimas med Org nummer . Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse

2. Priser Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar

3.1 Betalning Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. 

3.2 Kortbetalning Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

3.3.1 Faktura & delbetalning I samarbete med  erbjuder vi faktura och delbetalning. Tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. Mer information och fullständiga villkor om betalsätt hittar du på . Fakturan har en förfallotid om 14 dagar. Efter genomfört köp skickas fakturan till din folkbokföringsadress. Du kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar genom att logga in på . För att kunna använda tjänsten måste du vid köptillfället vara bosatt i Sverige och minst 20 år gammal. Betalsättet är endast tillgängligt för privatpersoner och som kreditgivare förutsätter vi att du har skött dina ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik En kreditprövning görs i samband med köptillfället vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas. Kreditupplysningar som tas av påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta. För att se fullständiga villkor för faktura- och delbetalningstjänst se länkarna nedan: Allmänna kreditvillkor för faktura och delbetalning Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

3.3.2 Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning  kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. Kontakta oss via e-post  eller via telefon på , måndag – fredag kl. 08:00-17:00. Se också vanligt förekommande frågor och svar.

3.3.3 Återbetalning vid faktura- eller delbetalningsköp Du som har betalt din faktura eller delbetalning men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos .  återbetalar den summa du har betalat efter att vi har fått uppgift om godkänd retur från handlaren. Återbetalningen sker till ditt konto varför du behöver meddela oss dina kontouppgifter tillsammans med fakturauppgifterna.  Kontakta oss via e-post  eller via telefon på  måndag – fredag kl. 08:00-17:00.

3.3.4 Pris Period Ränta Månadsavgift Administrationsavgift 3 mån 0,00% 30 kr 0 kr 6 mån 0,00% 30 kr 95 kr 12 mån 9,95% 30 kr 195 kr 24 mån 19,95% 30 kr 295 kr

4. Frakt & Fraktmetoder En fraktkostnad om __ kr tillkommer på samtliga beställningar. Vi levererar din vara med _______

4.2 Leveranser Beställningar som läggs före klockan 14.00 behandlas samma dag och levereras normalt inom 1-3 dagar. Leveransen sker direkt till den adress du har angett vid beställningstillfället

4.3 Skadade varor och reklamationer När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till adressen info@mimas.nu så får du vidare instruktioner

5. Ångerrätt och öppet köp Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och prova varan, men den får ej vara använd utöver detta. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten

6. Återbetalningsskyldighet Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog varan. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka. Vi betalar allting returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror Se även konsumentverket eller distanshandelslagen

7. Sekretess, säkerhet & personuppgifter I samband med din beställning godkänner du att Mimas lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Mimas kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du på begäran, en gång per år, rätt att få del av den information vi har registrerat om dig. Vi förbehåller oss rätten att använda dina e-post för skick marknadsföring och nyhetsbrev

8. Kontakt & Kundtjänst Kontaktuppgifter till oss finner ni HÄR info@mimas.nu

9. Cookies En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

10.1 Force Majeure Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

10.2 Ändring av avtalsvillkor Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet

10.3 Klagomål Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontatsätt som ni finner HÄR info@mimas.nu

10.4 Tvister & lagar Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol

 Leveransvillkor

 

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen  samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom


Alla priser i webbutiken är inklusive moms.

Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig 395 kr för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

 Öppet köp och ångerrätt

Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan, eller vid delleveranser för samma beställning, när du tagit emot den sista varan för beställningen. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälso- och hygienskäl endast om förseglingen eller plomberingen på förpackningen inte brutits vid retur av underkläder, strumpor, livsmedel, kosttillskott, skönhetsprodukter, behållare avsedda för förtäring och liknande produkter. Ångerrätten gäller inte heller produkter märkta med kort datum eller utgånget datum.Force Majeure
Om en oförutsedd, extraordinär händelse uppstår som omöjliggör det för Mimas att fullgöra ett ingått avtal och som inom köprätten omnämns som ”force majeure”, upphör den drabbade partens förpliktelser så länge den extraordinära situationen pågår.

Som force majeure räknas till exempel lagändringar, arbetskonflikt, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom krig, naturkatastrof, upplopp, brand, explosion eller angrepp av offentliga myndigheter. Detsamma gäller vid plötsliga förändringar gällande krav som avser märkning av produkter t.ex. varningstexter, säljförbud eller beslut från myndigheter som påverkar marknaden och produkter i negativ riktning eller en onormal nedgång i marknaden.

att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med mail. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

 Reklamation

Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer skall den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Mimas åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Vid felleveranser och godkända reklamationer ersätter vi dig för eventuella fraktkostnader senast inom 30 dagar. Gäller då returen är genomförd inom 14 dagar från det att du mottagit din beställning. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria. Observera att om du som kund väljer att konsumera den levererade varan, trots avvikelse rörande produktegenskaper såsom volym, doft, färg, smak etc, så har du därmed också accepterat den befintliga leveransens avvikande egenskaper och kan därmed ej åberopa reklamationsrätten utan är skyldig att betala försäljningspriset för de levererade produkterna.